Thí sinh các bảng không chuyên

Bảng B

Vòng 1 Vòng 2

BK01. Đỗ Mỹ Anh

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.17, Op.636

2. Clementi: Sonatine G major, 1st Mvt.

1. Fritz Spindler: Trumpeter's Serenade

2. Clementi: Sonatine G major, 1st Mvt.

BK02. Trần Hy Lạp

Mỹ Tho/Việt Nam

1. Bach: Toccata d minor

2. Beethoven: Fur Elise

1. Bach: Toccata d minor

2. Mozart: Sonata C major, 1st Mvt.

BK03. Nguyễn Văn Thành

TP HCM/Việt Nam

1. Clementi: Sonatina C major, No.1, Op.36, 1st Mvt.

2. G. P. Teleman: Tres Vite, Fantaisie e minor, 3rd Mvt.

1. Clementi: Sonatina C major, No.1, Op.36, 1st Mvt.

2. Bartok: Romanian Carols Sz.57, No.1

BK04. Đỗ Hoàng Khánh Vân

TP HCM/Việt Nam

1. Beethoven: Sonatina G-dur, 1st Mvt.

2. Mozart: Waltz Favorite

1. Beethoven: Sonatina G major, 2nd Mvt.

2. Bartok: Bear Dance, No.10 from "10 easy pieces" Sz.39

BK05. Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh

TP HCM/Việt Nam

1. Clementi: Sonatina No.6, Op.36

2. J. B. Vanhal: Allegretto A major, No.12, Op.41

1. Clementi: Sonatina No.6, Op.36

2. Schumann: The Merry Peasant, Retwring from work

BK06. Lê Phương Ngọc Bảo

Hà Nội/Việt Nam

1. Bach: Invention, 2 bè, F major

2. Dussek: Sonatine G major, Rondo No.1, Op.20

1. Chopin: Polonaise g minor, Op.Posth

2. Dussek: Sonatine G major, Rondo No.1, Op.20

BK07. Trần Hoàng Đạt

Nha Trang/Việt Nam

1. Bach: Invention No.14, Bb major

2. Mozart: Turkish Rondo

1. Mozart: Serenade G major

2. Mozart: Sonatine No.16, C major, Mvt.1st & 3 rd

BK08. Trần Hoàng Linh

Nha Trang/Việt Nam

1. Mozart: Rondo No.1, D major, K.485

2. Mozart: Sonatine No.16, C major, Mvt.1st & 3rd

1.Bartok: Sonatina Sz.55, BB.69

2. Beethoven: Sonate No.14, Mvt.1st &3rd

BK09. Ngô Quốc Khánh

Huế/Việt Nam

1. Moskovsky: Etude No.6, Op.72, F major

2. Mozart: Sonata No.16, C major, 1st Mvt, K.545

1. Chopin: Polonaise g minor, No.2, Op.Posth

2. Mozart: Sonata No.16, C major, 1st Mvt, K.545

BK10. Vũ Khánh Phương

TPHCM/Việt Nam

1. Gedike: Tiểu phẩm No.2, Op.8

2. M. Clementi: Sonatine No.3, Op.36, 2nd Rondo

1. Shostakovich: Dance

2. Maicapar: Biến tấu trên chủ đề dân ca Nga

BK11. Lê Công Tuấn Minh

Cần Thơ/Việt Nam

1. Bach: Invention No.8

2. Kuhlau: Sonate No.1, Op.20, 1st Mvt.

1. Chopin: Valse No.2, Op.69

2. Mozart: Sonate 1st Mvt, K.545

BK12. Nguyễn Kim Quỳnh Đan

Ninh Thuận/Việt Nam

1. Nikolai Rimsky-Korsakov: Flight of the bumblebee

2. Mozart: Sonate No.15, 1st Mvt, K.545

1. Mozart: Turkish March

2. Mozart: Sonate No.15, 1st Mvt, K.545

BK13. Nguyễn Ngọc Bảo Hân

TP HCM/Việt Nam

1. Berens: Etude F major

2. Kuhlau: Sonatine C major, Mvt.2nd & 3rd

1. Shostakovich: Valse

2. Kuhlau: Sonatine C major, Mvt.2nd & 3rd

BK14. Trần Lý Minh Khoa

TPHCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.66, Op.599

2. Kuhlau: Sonatine No.1, Op.55, 2nd Mvt

1. R. Schumman: "The happy farmer"

2. Kuhlau: Sonatine No.1, Op.55, 2nd Mvt

BK15. Phạm Kim Loan

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.61, Op.599

2. Mozart: Valse favorite G major

1. Johann Nikolaus Tischer: Gigue

2. Diabelli: Sonatine No.1, Op.168, 1st Mvt

BK16. Nguyễn Bảo Nghi Anh

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.23, Op.636

2. Rachmaninoff: Italian Polka

1. Mozart: Sonatina No.6, C major, 1st Mvt

2. Shostakovich: Waltz Scherzo from dances of the dolls

BK17. Lê Phan Gia Khang

TP HCM/Việt Nam

1. Beethoven: Fur Elise

2. Bach: Invention 2 bè, No.13

1. Heinrich Lichner: Gypsy dance

2. Clementi: Rondo, Sonatine No.5

BK18. Lê Tuệ Minh

Hà Nội/Việt Nam

1. Burgmuller: Etude No.11, Op.109

2. Bach: Invention No.8

1. Dussek: Sonatine No.6, Op.20, 1st Mvt

2. Chopin: Mazurka No.2, Op.67

BK19. Nguyễn Phương Nguyên

Hà Nội/Việt Nam

1. Bach: Invention No.8, F major

2. Chopin: Waltz No.14, e minor, Op. Posth

1. Mozart: Sonata No.12, F major, K.332, 3rd Mvt, K.332

2. Chopin: Waltz No.14, e minor, Op. Posth

BK20. Trần Ngọc Ánh Minh

TP HCM/Việt Nam

1. Mozart: Valse Favorite

2. Diabelli: Sonatine No.1, Op.168, 1st Mvt

1. Mozart: Valse Favorite

2. Diabelli: Sonatine No.1, Op.168, 1st Mvt

BK21. Lê Phạm Mỹ Yến

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.12, Op.849

2. Kuhlau: Sonatine C major, 1st Mvt

1. Shostakovich: Dance from ballet suite No.1

2. Kuhlau: Sonatine C major, 1st Mvt

BK22. Trần Nhật Nguyên Khuê

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.11, Op.299

2. Chopin: Valse No.2, Op.69

1. Clementi: Sonatine No.3, Op.36, C major, 1st Mvt.

2. Chopin: Valse No.2, Op.69

BK23. Dương Minh

TP HCM/Việt Nam

1. Bach: Minuet G major

2. Mozart: Serenade G major

1. Clementi: Sonatine C major, 1st Mvt

2. F. Kulban: Variation

BK24. Mai Ngọc Minh Khoa

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.3, Op.636

2. Scarlatti: Minuet Kp.40, c minor

1. Clementi: Sonatina C major, No.1, Op.36, 1st Mvt

2. Scarlatti: Minuet Kp.40, c minor

BK25. Thái Dương

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.1, Op.636

2. Bach: Minuet G major, No.2

1. Clementi: Sonatina No.3, Op.36, 1st Mvt

2. Bach: Minuet G major, No.2

BK26. Nguyễn Huỳnh

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.5, Op.636

2. Hummel: Menuetto No.3, Op.52

1. Kuhlau: Sonatina No.1, Op.55, 1st Mvt

2. Hummel: Menuetto No.3, Op.52

BK27. Đỗ Khả Nhật Hy

TP HCM/Việt Nam

1. Bach: Solfeggio - Carl P.E

2. Clementi: Rondo G major

1.Kuhlau: Sonatine C-dur

2. Rossini: Themes from Barber of Seville

BK28. Đỗ Khả Thiên Ý

TP HCM/Việt Nam

1. Bach: Invention No.13

2. Oginsky: Polonaise

1. Beethoven: Scherzo 2e Sonate No.2, Op.2, 1st Mvt

2. Mozart: Serenade G major

BK29. Nguyễn Đỗ Anh Thư

Nha Trang/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.21, Op.299

2. Bach: Invention No.8

1. Schubert: Impromptu Hongrois

2. Mozart: Sonate No.5, 1st Mvt

BK30. Lê Ngọc Thảo Linh

TP HCM/Việt Nam

1. Berens: Etude No.4, Op.61

2. Bach: Prelude nhỏ, c-moll

1. Berens: Etude No.4, Op.61

2. Clementi: Sonatine No.5, Op.36, G-dur, 3rd, Mvt

BK31. Trần Đình Hải My

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.11, Op.299

2. Bach: Invention No.1

1. Reinhold: Hungaryan dance No.9, Op.39

2. Clementi: Sonatine No.5, Op.36, Mvt.2nd & 3rd

BK32. Đỗ Vân Khánh

TP HCM/Việt Nam

1. Kabalevsky: Etude No.26, Op.27, A-dur

2. Bach: Inventions No.4, d-moll, BWV 775

1. Kabalevsky: Etude No.26, Op.27, A-dur

2. Clementi: Sonatine (de la 5e sonatine) chương Rondo

BK33. Mai Ngọc Tuấn Anh

TP HCM/Việt Nam

1. Berens: Etude No.6, Op.88

2. Tchaikovsky: Kamarinskaya

1. Kabalevsky: Variations No.3, Op.51

2. Tchaikovsky: Kamarinskaya

BK34. Huỳnh Lê Khương

TP HCM/Việt Nam

1. Bach: Invention 2 bè, No.13, a-moll

2. Kabalevsky: Etude a-moll

1. Bach: Invention 2 bè, No.13, a-moll

2. Mozart: Sonatine No.6, C-dur, 1st Mvt.

BK35. Nguyễn Nam Khánh

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.4, Op.299

2. Bach: Petit Prelude a-moll, BWV 942

1. Diabelli: Sonatine No.1, 3rd Mvt Rondo

2. Bach: Petit Prelude a-moll, BWV 942

BK36. Nguyễn Phan Quỳnh Nhi

TP HCM/Việt Nam

1. Diabelli: Sonatine No.1, Op.151, 3rd Mvt Rondo

2. Bach: Petit Prelude a-moll, BWV 942

1. Czerny: Etude No.4, Op.299

2. Diabelli: Sonatine No.1, 3rd Mvt Rondo