Non professional competitors

Category A

AK01. Lương Long Giang

Nha Trang/Việt Nam

1. Peter Tchaikovsky: Neapolitan Song No.18, Op.39

2. Clementi: Sonatina, Op.36, 3rd Mvt

AK02. Lê Phương Nhi

Nha Trang/Việt Nam

1. Evening in Transylvania, No.5, from "10 easy Pieces", Sz.39

2. Mozart: Serenade G major

AK03. Nguyễn Bách Diệp

TP HCM/Việt Nam

1. Christian Petzold: Minuet g minor

2. Clementi: Sonatina C major, No.1, Op.36, 3rd Mvt.

AK04. Nguyễn Đức Hiếu Hạnh

TP HCM/Việt Nam

1. Mozart: Sonata C major, K.545, Rondo 3rd Mvt.

2. F. Burgmuller: Ballade Op.100

AK05. Trần Lý Mai Phương

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.64, Op.599, Bb major

2. Mozart: Sonatine C major, Rondo

AK06. Nguyễn Võ Mai Khánh

TP HCM/Việt Nam

1. Mozart: Chiếc kèn túi da

2. I. Litkova: Variations

AK07. Nguyễn Đỗ Nam An

TP HCM/Việt Nam

1. Czerny: Etude No.5, Op.777

2. Tchaikovsky: Old French Song, album for the young children, No.16, Op.39

AK08. Nguyễn Uyên Khanh

TP HCM/Việt Nam

1. Mozart: Sonatine trích chương II: Rondo, C major

2. J. S. Bach: Invention No.9

AK09. Đặng Bá Minh Quân

TP HCM/Việt Nam

1. Glinka: Chim sơn ca

2. Tchaikovsky: Tiểu phẩm trích từ Ballet Kẹp hạt dẻ

AK10. Lê Ngọc Như Phúc

TP HCM/Việt Nam

1. Clementi: Rondo C major

2. Tchaikovsky: Waltz of the Flowers

AK11. Nguyễn Trần Quốc Thắng

TP HCM/Việt Nam

1. Kabalevsky: Toccatina No.12, Op.27

2. Clementi: Sonatina No.1, Op.36

AK12. Nguyễn An Nhiên

TP HCM/Việt Nam

1. Kuhlau: Rondo Vivace

2. Camille Saint - Saens: The Swan (from Carnival of the animals)

AK13. Nguyễn Vũ Diệu Anh

TP HCM/Việt Nam

1. Kuhlau: Sonatina No.2, Op.55, G major, 3rd Mvt

2. Shostakovich: Valse No.2, F major

AK14. Phí Hoàng Trang Thy

TP HCM/Việt Nam

1. Beethoven: Bagatelle

2. Hummel: Écossaise