Thể lệ và Đăng ký dự thi

Đối tượng dự thi: Tất cả các thí sinh thuộc mọi quốc tịch, từ 6 đến 24 tuổi. Thí sinh dự thi chia làm 2 nhóm: nhóm 1 gồm thí sinh chuyên ngành piano từ các nhạc viện, học viện âm nhạc; nhóm 2 gồm tất cả các thí sinh không thuộc nhóm 1.

Thời hạn đăng ký dự thi: hết ngày 15/05/2018

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

 • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu tải xuống tại đây.
 • 1 file hình thẻ (file điện tử từ 1 – 3MB, gửi qua email)
 • 1 file scan giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc passport
 • Lệ phí thi:

  Nhóm 1 (thí sinh chuyên ngành piano từ các học viện âm nhạc, nhạc viện):

  STT Bảng thi Năm sinh Lệ phí thi
  1 A: 9 – 11 tuổi 2009 đến 2007 1,500,000đ
  2 B: 12 – 15 tuổi 2006 đến 2003 2,000,000đ
  3 C: 16 – 18 tuổi 2002 đến 2000 3,000,000đ
  4 D: 19 – 24 tuổi 1999 đến 1994 3,000,000đ

  Nhóm 2 (các thí sinh không thuộc nhóm 1):

  STT Bảng thi Năm sinh Lệ phí thi
  1 A: 6 – 7 tuổi 2012 đến 2011 800,000đ
  2 B: 8 – 11 tuổi 2010 đến 2007 1,500,000đ
  3 C: 12 – 15 tuổi 2006 đến 2003 1,500,000đ
  4 D: 16 – 24 tuổi 2002 đến 1994 1,500,000đ

Thí sinh đăng ký dự thi qua email hoặc tại văn phòng củaTrung tâm Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc, địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

Lệ phí thi được đóng qua số tài khoản Nhạc viện TP HCM hoặc đóng trực tiếp tại các văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc.

Thông tin tài khoản Nhạc viện:

Tên tài khoản: Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 002034580006

Tại: ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 1, TP HCM

Nội dung: tên thí sinh… đến từ…, nộp tiền tham gia cuộc thi Piano Thành phố Hồ Chi Minh 2018, nhóm (1 hoặc 2), bảng (A, B, C, D).